TreeMind

Flaxis

Tekniken går ut på att man med foderrörsborrning eller grävsug gör en slits ned till projekterad underkant spont och där planterar frön. Därefter sker återfyllning med permeabel och näringsrik jord. Vi har tillsammans med ett ledande lärosäte tagit fram ett nytt optimerat träslag, MindTree, som är en hybrid av det hållfasta lönnträdet och snabbväxande pil. Beroende på områdets egenskaper, såsom geografisk växtzon, uppskattas desnabbväxande träden nå en tillväxt på 1-2 m/år. Spontkonstruktionen projekteras trädimensionellt i FEM-verktyg där träfibrernas anisotropiska egenskaper beaktas.

Tiden det tar från plantering till schakt inom trädspont kan utföras bedöms inte vara ett stort problem om god planering vidhålls. Enligt en granskning utförd av DN tar det i snitt tio år att färdigställa ett flerbostadshus i Sverige från att man fattar beslut om att utreda bostadsbyggande (DN, 2016).

TreeMind® har sitt ursprung i vår ambition av ett hållbart och innovativt byggande och har stora fördelar i dagens byggklimat, där priser för stål och betong skjuter i höjden. Denna teknik kan framgent utvecklas inom nya områden, såsom permanenta källarväggar och undermarksutrymmen.