Om oss

Om Geomind

Vår styrka är vår kombinerade expertis inom jord- och bergteknik. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i alla projektfaser från tidiga skeden till genomförande.

Vårt nätverk med andra tekniska specialister säkerställer också rätt kompetens inom alla discipliner. Vi sätter ihop vårt team av specialister beroende på de särskilda kraven för varje uppdrag.

Vår ambition är att attrahera begåvade medarbetare som får möjlighet att utvecklas i intressanta och komplexa projekt. Vi strävar efter att skapa en kreativ och attraktiv arbetsplats med nya idéer och med många möjligheter till kunskapsöverföring mellan kollegor.

Vårt mål är att utveckla GeoMind till ett kompetensstyrt företag med fokus att möta kundernas krav och marknadsutmaningar.

Vi är stolt supporter av BRIS