Våra projekt

Nya Tunnelbanan

GeoMind har ett flertal uppdrag inom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, både som Teknikstöd och Projekt- och projekteringsledning inom anläggning. Tillsammans med våra samarbetspartners THETA Engineering AB och Bro&Betong tillsätter vi även två kompletta byggledningsorganisationer inom Anläggning för delarna Nacka och Söderort.

Tillsammans skapar vi unika förutsättningar för beställaren, medarbetare och entreprenörer att göra Tunnelbaneutbyggnaden Nacka och Söderort till lyckade projekt. Vi kan konstatera att 2020-talet blir en stor utmaning och spännande tid för GeoMind, där vi fortsätter att sätta helheten i fokus.

Slussen, Stockholm

Efter 80 år är Slussen i mycket dåligt skick. Stora problem med grundläggningen, vittrande betong och rostande armering gör att Slussen måste rivas och byggas upp från grunden. ELU Konsult projekterar och Skanska bygger detta tekniskt utmanande projekt. Projektet utförs som en utförandeentreprenad med stark fokus på samverkan mellan alla 3 parter.

GeoMind jobbar för Stockholms Stad och har rollen som teknisk specialist för geoteknik och grundläggning. Jordmekanik, stabilitet, pålning och stödkonstruktioner är några av de spännande tekniska insatserna.

Södertälje kanal och sluss

Kanalen och slussen ska breddas för att klara större fartyg. Denna totalentreprenad består av en stor mängd stödkonstruktioner med jordstag.

GeoMind har en granskande roll samt även del i en expertgrupp på beställarens sida som samverkar för att utverka optimala stödkonstruktioner

Mälarbanan

Utbyggnad från två till 4 spår på sträckan Tomteboda – Kallhäll inklusive förläggning av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg.

GeoMind medverkar i Beställarorgansiationen som projekteringsledare och tekniskt stöd geoteknik. Projektet påbörjades 2010 och beräknas vara färdigställt kring 2026.

BAS Barkarby

Inom området Barkarbystaden i Järfälla kommun pågår ett av Stockholms största utbyggnadsområden. Atrium Ljungberg skapar nu, tillsammans med Järfälla kommun ett multifunktionellt kvarter med fokus på utbildning, kultur och näringsliv.

GeoMind ansvarar för geoteknik och grundläggning inom fastigheten som bjuder på en rad olika geotekniska utmaningar.

Stockholm Norvik Hamn

På Norvikudden, nordost om Nynäshamn, bygger Stockholms Hamnar en ny hamn för containrar och rullande gods. Entreprenaderna består av muddring av 1 miljon m3, 1 100 m ny kaj, jordförstärkning av 300 000 m3 lera, yt- och djuppackning av 400 000 m2 samt losshållning av ca 10 miljoner m3 berg.

GeoMind är tekniska specialister åt Stockholms Hamnar och har ansvarat för framtagande av bygghandlingar för muddringsarbeten och jordförstärkning med jetpelare och kalkcementpelare. Nu pågår fallviktspckning av sprängstenen. GeoMind har även en byggledarroll.

Engagerade, Professionella & Respektfulla