Våra tjänster

GEOKONSTRUKTIONER OCH GEOTEKNIK

Vi är specialister inom stödkonstruktioner, pålning, jordförstärkning, sättnings-och stabilitetsutredningar samt jordmekanik.

BERGTEKNIK

Vi är specialister inom bergmekanik och bergteknik genom hela byggfasen, från tidig utredning till slutförd byggnation.

FÄLT- OCH LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Vi erbjuder geotekniska utredningar där vi genom LabMind har tillgång till avancerade analyser av högsta kvalitet.

PROJEKTERINGS- OCH PRODUKTIONSSTÖD

Vi är specialister inom utförande av geokonstruktioner, kalkyler och projekteringsledning.

TVISTELÖSNING

Vi bistår våra kunder som professionellt sakkunniga.