Bergdagarna 2023

JJO 1

Bergdagarna 2023 har gått av stapeln och givetvis är GeoMind på plats.
Jekaterina Jonsson (bild) och Johanna Nilsson har under dagen hållit föredrag om Nya Tunnelbanan.

Jekaterina har rollen som teknikstöd berg inom Förvaltningen för utbyggd tunnelbana och Johannas roll är som byggledare geo.