Sekantpålar och slitsmurar

Hemsida Slide Image 8

GeoMind erbjuder projektering av slitsmurar och sekantpålar i samarbete med erfarna betongkonstruktörer. Vid dimensionering bidrar GeoMind med sin specialistkompetens inom jordtrycksteori och samverkan mellan jord och konstruktion. Erfarna betongkonstruktörer bidrar med sin kompetens inom betong och armering för att skapa en optimerad lösning.

Slitsmurar och sekantpålar är två typer av stödkonstruktioner som än så länge är relativt ovanliga i Sverige. Båda är frekvent använda metoder i andra delar av världen. Slitsmurar består av armerade betongväggar som tar upp lasterna från jordens tryck. Slitsmurar skapas genom att en slits schaktas upp, slitsen fylls med suspension för att förhindra att jorden kollapsar, därefter sänks en armeringskorg ner i slitsen, som fylls med betong. En sekantpålevägg utgörs av platsgjutna armerade betongpålar som gjuts ihop. Sekantpålar utförs på liknande sätt som slitsmur men i stället för en slits borras ett runt hål. När betongen härdat kan schakt utföras till önskat djup.

Slitsmurar och sekantpåleväggar har ofta en tjocklek/diameter på 0,6-1,2 m och har god lastkapacitet i både horisontal och vertikal riktning och utnyttjas både i byggskedet och i permanentskedet. 

GeoMind har i samarbete med Centerlöf & Holmberg dimensionerat slitsmurar och sekantpåleväggar för projekt Fyrspår Malmö-Lund.

Carina Arvidson 400 400

Carina Arvidson

Blockchef jordmekanik och geokonstruktioner

Mail: carina.arvidson@geomind.se

Tel: 070-844 36 16