Kvarter och stadsmiljö

GeoMind utför geotekniska utredningar och dimensionering av förstärkningsåtgärder och stödkonstruktioner för kvarter och bostäder samt stadsmiljöer.

Hemsida News Image 20

När detta är inom exploateringsområden kan de ibland omfatta utredning av nya gator och ledningar och ibland utredning för en- eller flerfamiljshus. GeoMind har god erfarenhet av båda. Från tidiga skeden med geotekniska underökningar till att ta fram förfrågningsunderlag och till sist byggplatsuppföljning.

När nya hus planeras inom redan bebyggda områden ställer det höga krav på metodval av grundläggning som minimerar omgivningspåverkan samt kunskap om vilka kontroller som behövs vid utförande.

Patric 300'300

Patric Friberg

Blockchef jordmekanik

Mail: patric.friberg@geomind.se

Tel: 072-528 83 17

Kontakta oss