Norvik

Hemsida Slide Image 28

Foto: Stockholms Hamnar

Bygget av den nya Container- och RoRo-hamnen i Nynäshamn påbörjades 2016 och leddes av Stockholm Hamnar. 

Fram till i början av 1980-talet utgjorde området en havsvik som därefter fylldes med sprängsten genom ändtippning i syfte att pressa undan leran på havsbotten. Eftersom ändtippningen utfördes från flera fronter innestängdes stora volymer lera i sprängstenen. Lerans skjuvhållfasthet var extremt låg och en förutsättning för byggnationen av den nya hamnen var att säkerställa att de högt ställda sättningskraven kunde upprätthållas.

GeoMind har projekterat jordförstärkningen i en utförandeentreprenad. Uppdraget innefattade stora utmaningar med mäktig sprängstensfyllning i kombination med lera med extremt låg till mycket låg hållfasthet. Projekteringen föregicks av ett gediget utredningsarbete där olika tekniska lösningar provades och utvärderades. Den valda lösningen med jordförstärkning innefattade kalkcementpelare och jetinjektering och utfördes under perioden 2016–2017. Det är en av Sveriges största jordförstärkningsentreprenader genom tiderna och entreprenadssumman för dessa arbeten var 145 miljoner kronor.

Tillbaka