Castellum

Hemsida Slide Image 19 Castellum

Vi har utfört projektering av logistikanläggningar bland annat i Brunna industriområde i Kungsängen år vår beställare Castellum. De anläggningar som GeoMind har varit med och projekterat har hitintills grundlagts på packad fyllning på berg. I dessa projekt har geologin varit sådan att stora variationer i jorddjup har lett till stora utmaningar. Framför allt i byggskedet då utskiftning av lösa jordlager har behövts göra djupare än vad de geotekniska undersökningarna visat och därmed lett till stabilitetsproblematik mot befintliga vägar och anläggningar

Hemsida Employee Image PFR
Tillbaka