Castellum

Hemsida Slide Image 19 Castellum

Vi har utfört projektering av logistikanläggningar bland annat i Brunna industriområde i Kungsängen år vår beställare Castellum. De anläggningar som GeoMind har varit med och projekterat har hitintills grundlagts på packad fyllning på berg. I dessa projekt har geologin varit sådan att stora variationer i jorddjup har lett till stora utmaningar. Framför allt i byggskedet då utskiftning av lösa jordlager har behövts göra djupare än vad de geotekniska undersökningarna visat och därmed lett till stabilitetsproblematik mot befintliga vägar och anläggningar

Patric 300'300
Tillbaka