Geokonstruktioner

GeoMind har erfarna geokonstruktörer samt byggledare vilket ger en tydlig koppling mellan design och produktion. Vi  har lång erfarenhet av olika typer av geokonstruktioner och projekterar temporära och permanenta lösningar för stora som små projekt. GeoMind lägger stor vikt vid att finnas tillgängliga under byggtiden som tekniskt stöd och kunna ge snabba besked vid ändrade förutsättningar.

Hemsida News Image 10

Vi erbjuder allt från kompletta bygghandlingar och konstruktionshandlingar till råd och stöd i samband med tidiga skeden. Vi projekterar i både 2D och 3D med objektsorienterad teknik, som till exempel BIM. Utifrån projektets komplexitet och ställda krav anpassas framtagna handlingar och beräkningsmodeller. GeoMind har stor erfarenhet av såväl enklare överslagsberäkningar som avancerade numeriska beräkningar.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta både som oberoende granskare och GK3-granskare. Vår specialistkompetens ger oss en stor fördel vid arbete med tvister och second opinion-förfrågningar.

GeoMind brinner för att tillsammans med kunden ta fram innovativa lösningar som genererar mervärden. Vår styrka är att vi kan hela byggprocessen. I tidiga skeden är vi med och påverkar för att hitta produktionsmässiga, kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Under byggskedet deltar vi som tekniskt stöd och erbjuder aktiv design vid ändrade förutsättningar.

GeoMind strävar efter optimerade lösningar, där ett anpassat övervakningsprogram kan bidra till stora besparingar både miljö- och kostnadsmässigt.

Carina Arvidson 400 400

Carina Arvidson

Blockchef geokonstruktioner

Mail: carina.arvidson@geomind.se

Tel: 070-844 36 16

Kontakta oss