Fält & Lab

Hemsida Slide Image 3

GeoMind planerar fält- och laboratoriearbeten i samband med geotekniska utredningar och dimensioneringar. Fält- och laboratoriearbeten planeras noggrant för rätt syfte och i rätt skede och vid behov tillsammans med fält- och laboratoriepersonal.

Vi samarbetar med flertalet företag som utför geotekniska fältundersökningar, framförallt Gaia Survey som vi har ett mycket nära samarbete med. Via systerbolaget LabMind erbjuder vi laboratorieundersökningar av mycket hög kvalitet, både rutinmässiga och avancerade försök.

Tack vare det nära samarbetet med Gaia och LabMind kan vi många gånger erbjuda korta väntetider.

Patric 300'300

Patric Friberg

Blockchef jordmekanik

Mail: patric.friberg@geomind.se

Tel: 072-528 83 17