Spont

Hemsida Slide Image 5

Spont är den vanligaste stödkonstruktionen som används idag. Beroende på förhållanden och problematik på den aktuella platsen lämpar sig olika typer av spontlösningar. Val av rätt spontlösning har stor betydelse, både ekonomiskt och med hänsyn till omgivningspåverkan och projektets framdrift. 

GeoMind har specialistkompetens inom både temporära och permanenta spontkonstruktioner, i alla olika typer av jord- och grundvattenförhållanden. GeoMind finns tillgängliga under hela byggtiden.

Hemsida Employee Image CAR

Carina Arvidson

Blockchef jordmekanik och geokonstruktioner

Mail: carina.arvidson@geomind.se

Tel: 070-844 36 16