Nrep

Hemsida Slide Image 18 NREP

Åt vår beställare Nrep har vi varit med och projekterat grundläggningen av flertalet logistikanläggningar i både Stockholmsområdet och i södra Sverige. Byggnaderna har bland annat grundlagts på pålar, bankpålning och på packad fyllning på berg (ställvis på mer än 5 m fyllning).

Utmaningen i många fall är de varierande jordlagerförhållandena och jorddjupen som gör att flera olika grundläggningsmetoder ibland har behövts. I några av projekten ligger den planerade marknivån för den omkringliggande körytan flera meter högre än den ursprungliga marknivån, vilket har inneburit att även dessa ytor har behövts förstärkning, t.ex. med kc-pelare.

Dessa projekt har bland annat gett oss bra erfarenhet av att klara av att grundlägga stora byggnader med höga sättningskrav. Stora mängder överskottsmassor av berg har förekommit varför det har varit fördelaktigt att kunna grundlägga på packad fyllning på berg i flera projekt. I dessa fall har GeoMind utfört utredningar med t.ex. provbankar och mätningar för att kontrollera att sättningskraven kan uppfyllas vid grundläggning på stora mäktigheter packad fyllning

Patric 300'300
Tillbaka