Byggledning berg

GeoMind tillhandahåller byggledning för bergprojekt- och entreprenader.

Hemsida Slide Image 21

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det arbete eller projekt som projekterats fram i tidigare skeden. Som byggledare för bergprojekt medverkar vi i byggnationen av tunnlar för exempelvis väg- och järnväg, bergrumsanläggningar samt bergschakt för byggnader. 

Hemsida Employee Image Anonym

Markus Burman

Blockchef bergteknik, projekt- och byggledning

Mail: markus.burman@geomind.se

Tel: 070-774 80 38