Jordmekanik

GeoMind är specialister inom jordmekanik. Våra medarbetare har tillsammans en lång erfarenhet av utvärdering och förståelse av jordens mekaniska egenskaper som sedan ligger till grund för de beräkningar vi utför. Hög kunskap om jordens egenskaper skapar de bästa förutsättningarna för en kvalitativ slutprodukt, oavsett grundläggningssätt.

Hemsida News Image 3

Varje projekt behöver starta från grunden. Vilka förutsättningar har projektet för att uppnå en så kostnadseffektiv och kvalitativ lösning som möjligt? GeoMind utreder de geotekniska förutsättningarna inom alla typer av projekt, både inom anläggningsprojekt och husbyggnation. Vi har stor erfarenhet av såväl stora som mindre projekt där vi varit med under hela processen, från undersökning till färdig byggnation.

GeoMind utför stabilitetsutredningar av både befintliga områden och för planerade. Vi utför även sättningsutredningar och är ofta sakkunniga i tvister där sättningsskador uppkommit.

Patric 300'300

Patric Friberg

Blockchef jordmekanik

Mail: patric.friberg@geomind.se

Tel: 072-528 83 17

Kontakta oss