Bergprojektering

GeoMind är specialiserade på projektering av väg- och järnvägstunnlar och berganläggningar, från att planeringsprocessen startar till byggskedet då de tekniska lösningarna har verifierats. 

Hemsida Slide Image 24

Bergprojekteringen anpassas både till planeringsprocessens skeden och till rådande projekteringsförutsättningar. Övergripande krav på redovisning av dimensionering, ritningar, beskrivningar och verifiering av bergkonstruktioner sker i samverkan med beställare. Bergprojekteringen samordnas med ett systematiskt riskarbete. 

15032024 DSC00807

Markus Burman

Kontaktperson bergteknik

Mail: markus.burman@geomind.se

Tel: 070-774 80 38