Logistik och industri

GeoMind är specialister på grundläggning av logistikanläggningar och tung industri.

Hemsida News Image 18

GeoMind har utfört projektering och byggplatsuppföljning av flertalet logistikanläggningar. Till att börja med utförs en geoteknisk undersökning och utredning där vi utreder vilka behov av geotekniska åtgärder som behövs för den planerade anläggningen. Därefter följer ett arbete med dimensionering av vald förstärkningsåtgärd och att ta fram handlingar till förfrågningsunderlag. Beroende på vilka åtgärder som behövs och vilken upphandlingsform som gäller kan detta variera lite men omfattar vanligtvis ritningar, kontrollprogram och en teknisk beskrivning enligt AMA Anläggning. I uppföljningsarbetet i produktion är GeoMind ofta med som tekniskt stöd till beställaren.

Patric 300'300

Patric Friberg

Blockchef jordmekanik och geokonstruktioner

Mail: patric.friberg@geomind.se

Tel: 072-528 83 17

Kontakta oss