Pålar

Hemsida Slide Image 7

Grundläggning med pålar är en av de vanligaste grundläggningsmetoderna i Norden. På GeoMind har vi många års erfarenhet av projektering och stöd vid utförande av pålning. De vanligaste påltyperna vi arbetar med är betong- och stålrörspålar.

GeoMind är specialister på att optimera den konstruktiva och geotekniska bärförmågan samt dynamiska pålanalyser genom till exempel utvärdering av stötvågsmätningar. Utöver påldimensionering har vi alltid produktionsaspekter och omgivningspåverkan i åtanke. GeoMinds specialistkompetens inom geokonstruktioner ger oss stora möjligheter att erbjuda de bästa och mest optimerade pållösningarna.

Carina Arvidson 400 400

Carina Arvidson

Blockchef geokonstruktioner

Mail: carina.arvidson@geomind.se

Tel: 070-844 36 16