Kvalitets- och miljöarbete

GeoMind är certifierade inom ISO 9001 och 14001. 

GeoMinds kvalitetspolicy

GeoMind levererar resultatdokument i rätt tid, med optimal teknisk lösning och till överenskommet pris. Detta synliggörs genom att våra resultatdokument levereras till kund enligt överenskommen tidplan, att vi strävar efter att alltid tillhandahålla tekniska lösningar som överträffar kundens förväntningar samt att kundens nytta av vårt arbete står i god proportion till nerlagda kostnader.

Vi strävar efter ständig förbättring i vårt kvalitetsarbete och att uppfylla tillämpliga lagar och krav.

GeoMinds miljöpolicy

GeoMind fokuserar på att minimera utnyttjandet av ändliga naturresurser i vår verksamhet. Vi bidrar genom att välja restprodukter i vår projektering. Utöver detta använder vi miljövänliga transporter samt sopsorterar för återvinning. Vi håller oss uppdaterade inom området restprodukter och bevakar nya miljövänligare produkter inom vårt skrå genom utbildning och tidskrifter och ser på så vis till att vi ständigt förbättras inom området. Vi ska också uppfylla gällande miljölagstiftning.

Tillbaka