Stabilitetsutredning

Hemsida Slide Image 4

Vi utför stabilitetsutredningar i alla skeden av byggprocessen, från tidiga skeden till pågående produktion.

Stabilitetsutredningar utförs för:

  • Befintliga slänter
  • Temporära slänter
  • Permanenta slänter
  • Förstärkta slänter i samband med utredning och dimensionering av stabilitetshöjande åtgärder

Beroende på projektets komplexitet tillämpar vi allt från enklare beräkningsmodeller till mer avancerade metoder. Vi hjälper gärna till att vägleda vilka provtagningar och laboratorieanalyser som vi bedömer lämpliga för det enskilda projektet för att få en så optimal lösning som möjligt både med avseende på produktion och ekonomi.

Där stabiliteten inte är tillfredställande dimensionerar vi stabilitetshöjande åtgärder och finns med som expertstöd i alla skeden.

Patric 300'300

Patric Friberg

Blockchef jordmekanik

Mail: patric.friberg@geomind.se

Tel: 072-528 83 17