Jordförstärkning

Hemsida Slide Image 1

Med jordförstärkning avses vanligen förbättring av en jords hållfasthets- och deformationsegenskaper. Spänningsökningen till följd av påförd last tas upp av den förstärkta jordvolymen utan att bärighetsbrott eller skadliga deformationer uppstår.

Jordförstärkning utförs med olika metoder med vitt skilda verkningssätt. Den mest fördelaktiga metoden i det enskilda projektet beror på aktuella markförhållanden, storleken hos påförda laster, tillgänglig byggtid, tillgång till lämpliga material med mera. Valet av metod och projektering av jordförstärkningen kräver mycket god kunskap och erfarenhet om de olika metodernas verkningssätt och lämplighet i olika jordar, maskiners kapacitet och prestanda.

GeoMind har lång och bred erfarenhet av olika jordförstärkningsmetoder och kan hjälpa er med vad som är lämpligt i just erat projekt. Kontakta oss så hjälper vi er.

 

Nedan följer information om olika jordförstärkningsmetoder och de kan, beroende på huvudsaklig princip för att åstadkomma jordförstärkning, organiseras enligt följande: 

 • Packning
 • Konsolidering
 • Förstyvning (eng. stiffening)

Packning
Packning är lämplig i friktionsjordar vars finhalt inte överstiger ca 15%. Vid packning ökas jordens relativa densitet till följd av omlagring av kornstrukturen. Packning kan beroende på metod utföras till stora djup. Exempel på metoder inom kategorin packning är

 • Fallviktspackning
 • Ytpackning
 • Djupvibrering/vibroflotation
 • Compaction grouting

Packning kan utföras på land och under vatten. Där metoderna är lämpliga är de ofta mycket tids- och kostnadseffektiva.

Konsolidering
Med konsolidering avses förbelastning av jord som har låg permeabilitet (lera, siltig lera). I vissa fall är det lämpligt att påskynda sättningsförloppet genom installation av dräner. Exempel på metoder inom kategorin konsolidering är

 • Förbelastning/tidig utläggning
 • Vertikaldränering i kombination med förbelastning.

Vertikaldränering kan utföras till stora djup, på land och från flytetyg. Metoderna i denna kategori är ofta kostnadseffektiva i projekt där det finns tillräckligt med byggtid.

Förstyvning
Med förstyvning avses metoder som baseras på installation av relativt styva lastupptagande element. Dessa element kan utgöras av krossmaterial, betong eller en blandning av ett cementerande bindemedel och den naturliga jorden. Påförd last förs delvis över till de lastupptagande elementen. Exempel på metoder inom kategorin förstyvning är

 • Kalkcementpelare
 • Modified Dry Mixing (MDM) pelare
 • Cementpelare (Wet Deep Mixing)
 • Jetinjektering
 • Stenpelarmetoden, cementstabiliserade stenpelare
 • Rigid inclusions
 • Dynamic replacement

Metoderna används ofta inom infrastrukturprojekt, tex väg och järnväg och hamnanläggningar.

GeoMind har betydande erfarenhet från projektering och utförande av jordförstärkning, tex kalkcementpelare, vertikaldränering, fallviktspackning, jetinjektering, Wet Deep Mixing , stenpelare - för att nämna några metoder. 

Hemsida Employee Image PFR

Patric Friberg

Blockchef jordmekanik och geokonstruktioner

Mail: patric.friberg@geomind.se

Tel: 072-528 83 17