Jordförstärkning

GeoMind är branschledande inom dimensionering av jordförstärkning. 

Hemsida Slide Image 1

Jordförstärkning innebär en förbättring av jords hållfasthets- och deformationsegenskaper. Den förstärkta jordvolymen kan sen hantera den spänningsökning som uppstår vid påförd last utan att brott eller skadliga deformationer uppstår.

Jordförstärkning utförs med olika metoder med vitt skilda verkningssätt. Den mest fördelaktiga metoden i det enskilda projektet beror på aktuella markförhållanden, storleken hos påförda laster, tillgänglig byggtid, tillgång till lämpliga material med mera. Valet av metod och projektering av jordförstärkningen kräver mycket god kunskap och erfarenhet om de olika metodernas verkningssätt och lämplighet i olika jordar, maskiners kapacitet och prestanda.

Exempel på jordförstärkning är: 

  • Fallviktspackning 
  • Ytpackning 
  • Djupvibrering 
  • Förbelastning 
  • Vertikaldränering 
  • Djupstabilisering med bindemedel (torr och våt metod)
  • Stenpelare

Kontakta oss så hjälper vi er med vad som är lämpligt i just ert projekt.

Patric 300'300

Patric Friberg

Blockchef jordmekanik

Mail: patric.friberg@geomind.se

Tel: 072-528 83 17