Marina konstruktioner

GeoMind är specialister på stora projekt i marin miljö. 

Hemsida News Image 27
Hemsida Employee Image MBL

Mikaela Blumfalk

Vice VD och verksamhetsansvarig

Mail: mikaela.blumfalk@geomind.se

Tel: 070-327 56 10

Kontakta oss