Jetinjektering

Jetinjektering kan användas på flertalet olika sätt; grundförstärkning av befintliga byggnader, förstärkning av jord samt tätning av spontkonstruktioner. Jetinjektering utförs genom att en roterande borrsträng med en högtrycksstråle bestående av cementsuspension eroderar jorden i marken. Cementsuspensionen blandar sig med och delvis ersätter befintligt jordmaterial och skapar höghållfasta pelare. Pelarna kan installeras med olika centrumavstånd beroende på tillämpning, antingen som enskilda pelare eller som block.

GeoMind har stor erfarenhet av jetinjektering både inom Sverige samt inom andra delar av världen och erbjuder projektering av jetinjektering för samtliga ovan nämnda tillämpningsområden.

 

Carina Arvidson 400 400

Carina Arvidson

Blockchef jordmekanik och geokonstruktioner

Mail: carina.arvidson@geomind.se

Tel: 070-844 36 16