Mälarbanan

Hemsida Slide Image 26 Mälarbanan

Mälarbanan utgör en viktig del av Mälardalens järnvägsnät och fungerar som en länk mellan bland annat Stockholm, Västerås och Örebro. Det stora antalet tåg och tågtyper med olika hastigheter och stopp på stationerna leder till kapacitetsproblem och därmed störningar i tågtrafiken med förseningar som följd. Trafikverket bygger nu därför ut Mälarbanan för att öka kapaciteten och minska störningarna.

GeoMind anlitades redan 2010 som Trafikverkets tekniska stöd inom geoteknik, grundvatten och grundläggning. Järnvägsanläggningen innefattar en mängd olika grundläggningssätt, stödkonstruktioner, etappvisa utbyggnader, bro- och tunnelkonstruktioner och tillståndsprövningar enligt Miljöbalken. GeoMind är även engagerade av Trafikverket för oberoende granskning av stödkonstruktioner, tekniska stöd under byggnation, sättnings- och stabilitetsutredningar, ekonomiska uppföljningar och fördjupningar inom olika geotekniska frågeställningar.

Projekt Mälarbanan omfattar en utbyggnad från två till fyra spår mellan Tomteboda – Kallhäll i Stockholm, en sträcka på ca 18 km, som innebär att kapaciteten på banan ökar och att pendeltågstrafiken kan separeras från övrig tågtrafik, vilket bland annat skapar förutsättningar för en ökad turtäthet och minskade störningar i tågtrafiken. Byggnationen inleddes 2011 i Kallhäll och planeras vara färdigställd i Sundbyberg och Solna år 2032. Järnvägen genom Solna och Sundbyberg kommer delvis att förläggas i tunnel, ett entreprenadarbete som planeras startas 2024 och pågå i drygt 8 år.

Projekt Mälarbanan är ett av Trafikverkets största projekt med en total budget på ca 20 miljarder kronor.

Se Trafikverkets presentation av spårutbyggnaden här.

Hemsida Employee Image ATH
Tillbaka