Geoteknisk utredning

Hemsida Slide Image 2

GeoMind utför geotekniska utredningar för alla typer av nybyggnationer, ombyggnationer, grundförstärkningar etc. De geotekniska utredningarna startar oftast med en geoteknisk fältundersökning och följs sedan av laboratorieundersökningar för att utreda markens geotekniska förhållanden.

En geoteknisk utredning omfattar i många fall sättnings- och stabilitetsutredningar för att utreda behov av förstärkning för de planerade anläggningarna.

Utifrån utredningen bedöms sedan behov av förstärkning samt vilken typ av förstärkning som är mest lämplig för platsens specifika förhållanden.

 

Patric 300'300

Patric Friberg

Blockchef jordmekanik och geokonstruktioner

Mail: patric.friberg@geomind.se

Tel: 072-528 83 17