EYGEC 2024

Hemsida News Image 48

Under förra veckan anordnades EYGEC 2024 i Nordmakedonien – European Young Geotechnical Engineers Conference. Där möttes branschkollegor från hela Europa och presenterade sina arbeten och utbytte erfarenheter – såväl unga ingenjörer som forskare och doktorander.

GeoMinds Maedeh Alinejad blev tillsammans med David Nguyen från Skanska Teknik Göteborg nominerade av SGF att representera Sverige.

Maedeh har tidigare tagit fram en statistisk modell för bedömning av blockförekomst. Nu presenterade hon sin artikel om hur en statistisk modell skulle kunna användas för att identifiera andra avvikelser i jordlagerföljden till exempel ett siltlager i lera. Modellen kan också ge en bedömd omfattning av dessa.