GeoMinds nya VD

Hemsida News Image 24

Björn Linde tillträder som ny VD för GeoMind från och med den första oktober.

Vi på GeoMind är glada att presentera Björn Linde som nytillträdd VD. Detta är ett led i pågående successionsarbete och vi fortsätter att sätta högsta kompetens i fokus som adelsmärke.

"För nästan tio år sedan började jag på GeoMind. Det kändes inledningsvis lite annorlunda för mig; en bergspecialist bland idel geotekniker. De som känner mina kollegor på GeoMind, och mig, förstod dock direkt vad det var som klickade. Vi delar intresset för komplicerade frågeställningar i gränssnittet mellan jord och berg, och kopplingen mellan forskning, projektering och produktion - vi brinner för helheten."

Björn har under flera år suttit som engagerad styrelseledamot för GeoMind och varit involverad i många stora infrastrukturprojekt.

"Nu tar jag mig an VD-uppdraget på GeoMind med stor omsorg om de värderingar som speglat företaget sedan starten - engagerade, professionella och respektfulla. Jag står för kontinuitet, men även nytänkande. Vi tar ett större helhetsgrepp om geo- och bergteknik och tillsammans utvecklar vi vårt laboratorium LabMind.

GeoMind och LabMind är och ska vara kreativa arbetsplatser där nya idéer lyssnas på, och där möjligheterna till kunskapsöverföring mellan kollegor står högt i kurs. Stimulerande arbetsplatser, där uppdragsgivare ges en ocean av möjligheter som underlättar och gör även deras liv roligare.

Vi är GeoMind - med helheten i fokus."