Grundläggningsdagen

Hemsida News Image 31

Det var en efterlängtad Grundläggningsdag som gick av stapeln under mars efter några års uppehåll på grund av pandemin. Flertalet av GeoMinds medarbetare var på plats och tog del av fascinerande föredrag och minglade med branschkollegor – men givetvis också för att heja fram vår kollega Fanny Deckner som höll föredrag om ett av GeoMinds många spännande projekt.

Tillsammans med Thomas Kamrad från Centerlöf & Holmberg berättade Fanny om utbyggnaden av järnvägsspåret mellan Malmö och Lund – ett projekt som leds av Trafikverket. Spåret har byggts ut från två spår till fyra samt sänkts ned under nivå för omkringliggande mark för att öka kapaciteten och minska omgivningspåverkan samt känsligheten för störningar. GeoMind har varit en del av projektet sedan 2018 och har projekterat flertalet unika och komplexa lösningar såsom slitsmurar, sekantpåleväggar och flertalet temporära sponter.

Bra jobbat säger vi till Fanny och Thomas för ett lysande föredrag!