Marieviks Udde

Hemsida News Image Marievik

GeoMind har sedan 2018 varit delaktiga i det spännande projektet Marieviks Udde. Där bygger JM fyra nya bostadskvarter som en förlängning av Liljeholmskajen.

Som spontkonstruktörer har GeoMind dimensionerat sponten på land.

På JMs hemsida kan ni läsa mer om projektet och de planerade bostäderna.