Masthuggskajen

Hemsida News Image 46

Ett av våra mest spännande och utmanande projekt just nu är Masthuggskajen i Göteborg.

På Masthuggskajen ska en halvö byggas för att skapa plats åt bland annat bostäder, kontor, butiker och restauranger och beskrivs som ett av Göteborgs mest spektakulära projekt.

GeoMind har på uppdrag av Aarsleff Ground Engineering varit delaktiga sedan anbudsskedet 2021 och grundläggningsarbetet påbörjades 2022. GeoMind har en aktiv roll i optimering och anpassning av lösningar i projektet för en smidig produktion och minimal störning för omgivningen. Vi designar och tar fram bygghandlingar för olika geokonstruktioner såsom pålar och sponter, hanterar massundanträngning och utför beräkningar avseende områdets totalstabilitet.

Det är väldigt utmanande geotekniska förhållanden med djupa leror med mycket låg hållfasthet och komplexa tekniska lösningar vilket kräver en god kommunikation mellan entreprenörer och konsulter och kontinuerlig närvaro på plats. Komplexiteten kräver också att vi är flexibla och snabbt kan anpassa oss efter nya förutsättningar.

”Vi har behövt samla vår breda kompetens med den absoluta spjutspetsen inom GeoMind. Det är ett intressant, spännande och oerhört utvecklande projekt.” menar Amelie Nilsson, uppdragsledare på GeoMind.