SGF Planeringsdagar

Hemsida News Image SGF

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) har haft planeringsdagar i Göteborg. GeoMinds Fanny Deckner är ordförande i huvudstyrelsen och deltog givetvis. Det gjorde även GeoMinds Amelie Nilsson som är lokalavdelningsordförande i SGF Öst.

Under dagarna lades ramarna för SGFs framtida verksamhet upp, bland annat diskuterades SGFs nya hållbarhetspolicy.

Tillsammans med SGF är GeoMind med och utvecklar svensk geoteknik.