SPECIALISTER INOM JORDMEKANIK, GEOKONSTRUKTIONER OCH BERGTEKNIK

Vi skapar Nordens mest spännande epicentrum för undermarksbyggande

Läs mer

Vi bygger underifrån

...för att skapa stabilitet och långsiktighet. Vi har en samlad kompetens som ingen annan. Det säger vi med både ärlighet och stolthet. Våra lösningar fungerar både på skrivbordet och ute på arbetsplatsen och vi har alltid som mål att ta hand om hela kedjan i varje enskilt projekt.

När andra tänker kvantitet kommer vi alltid att fokusera på kvalitet.

Vi är GeoMind. Och vi sätter helheten i fokus. 

Läs mer om GeoMind

Hemsida Product Image 2

Våra projektområden

GeoMind har bred kompetens och många års erfarenhet inom flertalet olika projektområden. Vi är specialister inom hamn- och kajprojekt, logistik och industri, tunnel och spår samt kvarter och stadsmiljö - för att nämna några. 

Läs mer om våra projektområden och vilka projekt vi är och har varit involverade i.

Våra projekt

Aktuella nyheter

SGF Planeringsdagar

GeoMinds Fanny Deckner och Amelie Nilsson är ordförande respektive lokalavdelningsorförande i SGF oc…

Marieviks Udde

GeoMind är spontkonstruktörer i det spännande projektet Marieviks Udde.

GeomAInd

GeoMind kan stolt presentera en ny tjänst i teknikens absoluta framkant, som kombinerar automatiseri…

Vill du jobba med oss?

Du är alltid välkommen att lämna in en ansökan till oss. Gör det genom att mejla ditt CV till info@geomind.se och berätta lite om dig själv. Du kan också kontakta någon av våra gruppchefer direkt.

KONTAKT