Jetpelare

Jetpelare kan användas på flertalet olika sätt; grundförstärkning av befintliga byggnader, förstärkning av jord samt tätning av spontkonstruktioner. Jetpelare skapas genom att en roterande borrsträng med en högtrycksstråle bestående av cementsuspension eroderar jorden i marken. Cementsuspensionen blandar sig med och delvis ersätter befintligt jordmaterial och skapar höghållfasta pelare. Pelarna kan installeras med olika centrumavstånd beroende på tillämpning, antingen som enskilda pelare eller som block.

GeoMind har erfarenhet av projektering av jetpelare både inom Sverige samt inom andra delar av världen och erbjuder projektering av jetpelare för samtliga ovan nämnda tillämpningsområden.