Deformationer i bergmassan

Hemsida News Image 35 (2)

I november höll Louise Sjölund ett föredrag om hur deformationer i bergmassan påverkar utförd förinjektering. Föredraget hölls vid det årliga höstseminariet som arrangeras av Svenska föreningen för bergmekanik och ingenjörsgeologi.

Läs mer om projektet HÄR