Geotekniker Kolkajen Ropsten

Hemsida News Image 22

GeoMind har under flera år varit delaktiga som projekterande geotekniker i delprojektet Kolkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden där en helt ny stadsdel är under uppbyggnad. I Kolkajen-Ropsten ska ny mark landvinnas genom utfyllnader i vatten för att ge plats åt nya bostäder. För att kunna utföra arbetena med mudddring av lösa sediment och därefter uppfyllnad behövs delar om området förstärkas med inblandningspelare.

Inblandningspelarna planeras utföras med våt metod, dvs. man blandar bindemedel och vatten i en blandningsstation som sedan tillsätts i marken som en slurry. Pelardjupet är som mest drygt 25 m. Eftersom metoden är relativt obeprövad i Sverige och djupen stora, >25 m, bedömdes att provpelare skulle utföras för att försäkra oss om att metodvalet var riktigt i detta område. Bland annat ville vi testa med vilken rakhet pelarna kunde installeras och vilket bindemedel och bindemedelsmängd som behövdes.

Innan installation av pelarna utfördes inblandningsförsök på LabMind. Under installationen utfördes provtagning på pelarna med wet grab och ett par månader efter installationen kommer kärnprovtagning att utföras av pelarna. Resultaten från dessa prover tillsammans med de praktiska erfarenheterna från utförandet av provpelarna kommer sedan att ligga till grund för dimensioneringen av jordförstärkningen i projektet.