Jetinjektering i Gamla stan

Hemsida News Image 43

På Lilla Nygatan i Gamla Stan ligger Postmuseum i en fastighet som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. Likt många andra byggnader i Gamla Stan behöver fastigheten grundförstärkas och på uppdrag av PostNord har GeoMinds Victor Enbom varit med i projektet under flera år. Han har bland annat varit med och projekterat tidigare föreslagen lösning med rotationsborrade pålar samt den nu aktuella grundförstärkningsmetoden jetinjektering.

Det har varit en del utmaningar i projektet, bland annat det befintliga fundamentets beskaffenhet. Jetinjekteringen ger en ”ridå”-grundförstärkning av byggnaden ända ner till berg och vi ser även att håligheter i befintligt fundament fylls igen och förstärks. Metoden har varit skonsam för byggnaden med relativt små rörelser under byggskedet.

Projektet är nu i slutskedet då de sista jetpelarna ska utföras och GeoMind är med på plats och ser även över och kontrollerar vad som utförts.

På bilderna ser vi när Victor tog med kollegorna på GeoMind på studiebesök till Lilla Nygatan.