Platsbesök nya tunnelbanan

Hemsida News Image 23

GeoMind har uppdraget som Teknikstöd berg inom beställarorganisationen hos Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, och bistår med specialister inom bergmekanik och bergteknik både vid projektering och i produktion. Jekaterina Jonsson och Pär Gustavsson, bergtekniker på GeoMind, arbetar med delprojekt Kungsträdgården, Sofia och Hammarby tog här med sina kollegor ner i arbetstunneln vid Hammarby Fabriksväg.

Arbetstunnlar är en förutsättning för att nå djupet där tunnelbanan sedan ska gå. Denna arbetstunnel har drivits ned till rätt djup och nästa steg är fortsatt drivning av tunnlar norrut mot det som ska bli station Hammarby Kanal – som kommer gå under kanalen, samt österut för att koppla ihop tunneln med delprojektet Sickla och så småningom Nacka.

Entreprenören Subterra hade kontraktet Hammarby fabriksväg arbetstunnel som nu är färdigställd och entreprenören Itinera har kontraktet Hammarby Kanal som är nästa steg i projektet.
GeoMind har flertalet andra roller inom FUT bland annat som projektledare anläggning, senior projekteringsledare, oberoende granskare samt många andra roller inom Byggledningsorganisationen.