Sista sprängsalvan

Hemsida News Image 34

Innan jul gick den allra sista sprängsalvan i anläggningsentreprenaden 9715 i Gullmarsplans tunnlar. Nu återstår många m3 betong, mark och VA innan anläggningsentreprenaden avslutas och överlämnas åt efterföljande entreprenader som jobbar med spåranläggning och inredning av stationerna samt installationer.  

Då tunneln har passerat en så kallad svaghetszon har man använt sig av frysning för att kunna spränga delar av berget. Frysning är en ovanlig metod i Sverige som kortfattat innebär att man fryser berget för att området ska hålla ihop bättre och inte läcka in vatten vid sprängning.

På bilden ser vi borrkammaren vars syfte är att göra det möjligt att borra frysrör som används för att pumpa flytande köldmedie in i zonen som ska frysas. 

GeoMind har flertalet roller inom Nya Tunnelbanan, kontakta oss om du är nyfiken på att veta mer!