Slitsmurar och sekantpåleväggar

Hemsida Slide Image 8

GeoMind erbjuder projektering av slitsmurar och sekantpåleväggar i samarbete med erfarna betongkonstruktörer. Vid dimensionering bidrar GeoMind med sin specialistkompetens inom jordtrycksteori och samverkan jord-konstruktion. Erfarna betongkonstruktörer bidrar med sin kompetens inom betong och armering för att skapa en optimerad lösning.

Slitsmurar och sekantpåleväggar är två typer av stödkonstruktioner som än så länge är relativt ovanliga i Sverige. Båda är frekvent använda metoder i andra delar av världen. Slitsmurar består av armerade betongväggar som tar upp lasterna från jordens tryck. Sekantpåleväggar består av platsgjutna armerade betongpålar som gjuts ihop och skapar en vägg. Slitsmurar skapas genom att en slits schaktas upp med en speciell maskin, slitsen fylls med suspension för att förhindra att jorden kollapsar, därefter sänks en armeringskorg ner i slitsen, som fylls med betong. Sekantpålar utförs på liknande sätt men i stället för en slits borras ett runt hål. När betongen härdat kan schakt utföras till önskat djup. Slitsmurar och sekantpåleväggar har ofta en tjocklek/diameter på 0,6-1,2 m och har god lastkapacitet i både horisontal och vertikal riktning.

GeoMind har i samarbete med Centerlöf & Holmberg dimensionerat slitsmurar och sekantpåleväggar för projekt Fyrspår Malmö-Lund.

Hemsida Employee Image CAR

Carina Arvidson

Blockchef jordmekanik och geokonstruktioner

Mail: carina.arvidson@geomind.se

Tel: 070-844 36 16