Aktuellt

Platsbesök nya tunnelbanan

GeoMind har uppdraget som Teknikstöd berg inom beställarorganisationen hos Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, och består med specialister inom bergmekanik och bergteknik både vid projektering och i produktion. Jekaterina Jonsson och Pär Gustavsson, bergtekniker på GeoMind, arbetar med delprojekt Kungsträdgården, Sofia och Hammarby tog här med sina kollegor ner i arbetstunneln vid Hammarby Fabriksväg.

Läs mer
Hemsida News Image 23

Geotekniker Kolkajen Ropsten

GeoMind har under flera år varit delaktiga som projekterande geotekniker i Exploateringskontorets, Stockholms stad, delprojekt Kolkajen-Ropsten, i Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden är gammal industrimark där en helt ny stadsdel är under uppbyggnad, med plats för både kontor och bostäder.

Läs mer
Hemsida News Image 22

Platsbesök Södertälje Sluss och Kanal

Ombyggnationen av Södertälje Sluss och Kanal är ett stort projekt där GeoMind är involverade på flera olika sätt. Under april åkte några från GeoMinds geoteknikavdelning till Södertälje för att få möjlighet att se arbetet på plats.

Läs mer
Hemsida News Image 21

TreeMind

Vi på GeoMind är oträligt stolta över att presentera ett koncept för framtida spontkonstruktioner, TreeMind®, som kombinerar ny teknik med hållbara material.

Läs mer
Flaxis

GeoMinds nya VD

Björn Linde tillträder som ny VD för GeoMind från och med den första oktober 2021. "För nästan tio år sedan började jag på GeoMind. Vi delar intresset för komplicerade frågeställningar i gränssnittet mellan jord och berg, och kopplingen mellan forskning, projektering och produktion - vi brinner för helheten."

Läs mer
Hemsida News Image 24